Publicaties

Textile Lab publiceert regelmatig publicaties over diverse onderwerpen. Deze publicaties kunt u voor eigengebruik vrij downloaden en gebruiken. Indien u wenst deze publicaties te publiceren op wat voor wijze dan ook, dan dient u vooraf toestemming te hebben van de schrijver. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de publicaties. Heeft u opmerkingen of suggesties laat het ons weten per email.

Verfmethoden deel 2

Verfmethoden deel 2

Spinbad verven :

voordelen

- hele intensieve verving tot in de kern van de vezel

- over het algemeen goede echtheden

nadelen

- dure manier van verven

- de spinbad verfmethode kan alleen gebruikt worden in combinatie met manmade vezels.

 


In de vlok of in de vezel verven :

voordeel

- doordat erin de vlok geverfd wordt krijgt de vezel door affiniteit verschillen een betere egaliteit 


 


Kamband verven of in de lont verven :

voordeel

- een vezel kan in één keer in meerdere kleuren geverfd worden

nadeel

- dit is een vrij dure manier van verven

 


Garen verven :

voordeel

- men kan direct na het spinnen de vezels een kleur geven

nadeel

- over het algemeen geen goede doorverving, dit kan wel maar dan moet men gebruik maken van speciale cones echter deze zijn vrij kostbaar

 


Stuk verven of in 't stuk verven :

voordelen

- je kunt je gemakkelijk aanpassen aan de mode tot  op de laatste trend toe

- vrij goedkope manier van verven

nadeel

- kledingstukken worden op de naden (denk aan een spijkerbroek) lichter van kleur doordat er geen goede aanverving is op de naden

 


 Cross - dyeing :

voordeel

- men kan in één verfbad twee verschillende kleuren op een weefsel aanbrengen

nadeel

- men moet altijd een weefsels hebben met twee verschillende soorten grondstoffen


 


Differential - dyeing :

voordeel

- men kan een weefsel dat uit één vezelsoort bestaat   in één keer meerdere kleuren geven

nadeel

- dit proces kan uitsluitend met synthetische vezelsoorten gerealiseerd worden

 


Space dyeing :

voordeel

- men kan garens in één keer meerdere kleur geven

nadeel

- bij spaceddyed garen kan het gevaar bestaan dat een bepaalde kleur steeds naast elkaar komt te liggen in het weefsel of breisel.

 

Verfmethoden deel 1

Onderwerp: Verfmethoden deel 1

Verfmethoden:

Spinbad verven

Deze methode kan alleen gebruikt worden bij vezels die ontstaan door spuitspinnen, zoals viscose en modal. De kleurstoffen worden toegevoegd aan de spinvloeistof. Doordat de vezels door en door geverfd zijn, zullen de echtheden in het algemeen zeer goed zijn.


In de vlok of in de vezel verven

Hierbij wordt het losse vezelmateriaal geverfd alvorens dit tot garen versponnen wordt.


Kamband verven of in de lont verven

Het kamband wordt unie geverfd of in eer

kleuren geverfd door drukken. Vigoreux

kleuren zijn op kamband gedrukte kleuren. Door achtereenvolgens de lonten te doubleren wordt een regelmatige verdeling van de gekleurde vezels bereikt.


Garenverven

Dit kan gebeuren op strengen, op kruisspoelen op zogenaamde koeken en op ketting bomen. Afhankelijk van de vezelsoorten kan men in uni of in twee kleuren verven. Hier onder ziet u een plaatje van een garenverf apparaat.


Stukverven of in 't stuk verven

Het doek kan hier eveneens afhankelijk van de samenstelling in uni kleuren of tweekleurig geverfd worden. Stuk verven kan op verschillende machines uitgevoerd worden, hier onder ziet u een plaatje van één van die machines.


Cross - dyeing (kruiselings verven)

Hierbij wordt een doek in één verfbad in 2 kleuren geverfd. Dit kan wanneer het doek 2 vezelsoorten bevat die elk een eigen affiniteit hebben tot één van de twee soorten kleurstoffen in het verfbad. Changeant voeringstof heeft bv. als ketting viscose en als inslag acetaat. In het verfbad bevinden zich bruine directe kleurstof en rode acetaat kleurstof. De

viscose ketting verft bruin aan en de acetaat inslag rood.


Differential - dyeing

Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van de affiniteitverschillen van de vezelsoorten. Differential - dyeing wordt veel toegepast bij in het stuk geverfde vloerbedekking. Vloerbedekking met twee soorten poolgaren kan zo in twee kleuren geverfd worden.


Space - dyeing

Deze manier van (plaatselijk verven) verven wordt toegepast op garens. De spaces (geverfde

plaatsen) kunnen op twee manieren ontstaan:

Het garen wordt door een oog getrokken. Via dit oog wordt plaatselijk kleurstof op het garen aangebracht. Men kan de vervingen in kleuren en afstanden op het garen als het ware patroneren.

Bij de tweede methode worden kruis spoelen met een garen gebruikt. In het garen pakket op de kruisspoel worden één of meer injectienaalden gedrukt, waardoor kleurstof in het garen gespoten worden. Bij deze methode is de verving uiteraard onregelmatig.

Allergie Dispersie Kleurstoffen

Onderwerp: dispersie kleurstoffen

Allergie dispersie kleurstoffen

In 1940 worden de eerste nylon kousen verkocht in de USA. Snel daarna worden de eerste gevallen van huidontstekingen bericht. Tijdens de correlatie van vrouwen over het dragen van de nieuwe kousen, de huidontstekingen en de huidreacties worden onjuist genoemd nl. "nylon allergie".

Hoewel meer gedetailleerde testen uitwijzen dat deze huid reacties veroorzaakt zijn door kleurstoffen en niet door het nylon materiaal zelf. Het allergie effect van zulke dispersie kleurstoffen zijn duidelijk gedocumenteerd door rapporten van talrijke bevindingen bij huidspecialisten en kliniek studies.

De werkgroep textiel bij BgVV (vormer bond gezondheids hulp) hebben geëist dat kleurstoffen met gevoelige potentiële mogelijkheden niet gebruikt mogen worden textiel welke in contact komen met de huid. Deze vraag is momenteel van toepassing op de onderstaande 8 kleurstoffen, deze allergische effecten zijn goed gedocumenteerd.

  • Dispersie blauw 1
  • Dispersie geel 3
  • Dispersie blauw 35
  • Dispersie oranje 3
  • Dispersie blauw 106
  • Dispersie oranje 37 / 76
  • Dispersie blauw 124
  • Dispersie rood
 

Andere bestaande lijsten met opsommende kleurstoffen welke zijn gevonden om een effect te hebben op mensen in verschillende studies. In de opinie van de werkgroep, hoewel, deze testresultaten niet voldoende hebben bevestigd.

De identiteit en zuiverheid van deze kleurstoffen was niet duidelijk formeel verklaard voor deze reden, zijn alleen de kleurstoflijsten bij de werkgroep textiel bij BgVV te herzien inclusief de toxproof criteria.

De Werkgroep beveelt fabrikanten en detailhandel aan de vraag te

Ondanks deze waarschuwingen, recente laboratoriumtesten laten zien de allergie dispersie kleurstoffen nog steeds worden gebruikt, als voorbeeld in kousen, maillots, sokken, beenbeschermers, blouses en lingerie. Rekening houdend dat deze producten doorgaans polyamide vezels bevatten welke bepaalt geen goede kleurechtheid vertonen, samengevoegd met dispersie kleurstoffen, deze resultaten worden alleen maar meer verstoord. Een deel van de resultaten zijn al gepubliceerd bij de media, welke negatieve consequenties gehad hebben voor het beeld van de geteste producten en de producenten.

Tot op heden, zijn er geen speciale legale reglementen voor allergische dispersie kleurstoffen in kleding. Niettemin zijn de klachten rondom de kleding detailhandel die deze kleurstof bevatten vastgesteld bij het controlerende bureau op basis van § 30 van de Food and Commodity Goods Law (LMBG). § 30 LMBG (deel) staat is het verboden om basisproducten te vervaardigen of om basisproducten te distribueren op zo'n manier dat ze het gevaar voor gezondheid samenstellen en zich kunnen verantwoorden tegenover hun grondstoffen, in het bijzonder door toxicologische substanties of verontreinigen.

Om vervaardigers en handelsbedrijven een kans te geven om hun eigen goederen te testen op allergie dispersie kleurstoffen voordat zij het op de markt brengen, heeft textile lab een routine testmethode om de 8 dispersie kleurstoffen te identificeren met huid gevoelige potentiëlen in textiel.

De Werkgroep beveelt fabrikanten en detailhandel aan de vraag te omvatten bij de werkgroep textiel bij BgVV, welke wijd geaccepteerd is, in de aankooptermen en geaccepteerd is in de aankooptermen.

Ondanks deze waarschuwingen, recente laboratoriumtesten laten zien de allergie dispersie kleurstoffen nog steeds worden gebruikt, als voorbeeld in kousen, maillots, sokken, beenbeschermers, blouses en lingerie. Rekening houdend dat deze producten doorgaans polyamide vezels bevatten welke bepaalt geen goede kleurechtheid vertonen, samengevoegd met dispersie kleurstoffen, deze resultaten worden alleen maar meer verstoord.

Tot op heden, zijn er geen speciale legale reglementen voor allergische dispersie kleurstoffen in kleding. (Duitsland en Nederland vormt daar zeker een uitzondering op) Niettemin zijn de klachten rondom de kleding detailhandel die deze kleurstof bevatten vastgesteld bij het controlerende bureau op basis van § 30 van de Food and Commodity Goods Law (LMBG). § 30 LMBG (deel) staat is het verboden om basisproducten te vervaardigen of om basisproducten te distribueren op zo'n manier dat ze het gevaar voor gezondheid samenstellen en zich kunnen verantwoorden tegenover hun grondstoffen, in het bijzonder door toxicologische substanties of verontreinigen.

Om vervaardigers en handelsbedrijven een mogelijkheid te geven om hun eigen goederen te testen op allergie dispersie kleurstoffen voordat zij het op de markt brengen, heeft het Textile Lab in samenwerking met internationale laboratoria een routine testmethode ontwikkeld om de 8 dispersie kleurstoffen te identificeren met huid - gevoelige potentiëlen in textiel.

 

Wij danken u voor het downloaden/afdrukken van deze publicatie. Op deze publicatie geldt een Copyright © Textile Lab 2007/2027. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend! Meer informatie kunt u vinden op: www.textilelab.nl