Cadmium

Onderwerp: Cadmium

Cadmium is giftig voor de mens. Hoge concentraties van cadmium in het lichaam kunnen leiden tot nierschade en hebben schadelijke effecten op de botstofwisseling, het centraal zenuwstelsel en de voortplanting.

Cadmium is zeer vergiftig voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op langer termijn schadelijke effecten veroorzaken.De mens wordt vooral blootgesteld aan cadmium via de voeding; de inname via de buitenlucht en drinkwater is (in Nederland) verwaarloosbaar. Roken verhoogt de totale inname (oraal plus inhalatoir) met zo'n 10-20%. Er zijn geen aanwijzingen dat de huidige cadmiumbelasting leidt tot een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid.
Het cadmiumbesluit verbiedt het produceren en verhandelen van cadmiumhoudende producten. Dit besluit is bedoeld voor alle bedrijven die cadmium toepassen als pigment, kleurstof, stabilisator of oppervlaktelaag, cadmiumhoudende producten produceren, verhandelen, importeren en exporteren.