TBT

Onderwerp: TBT // Gif in textiel

Chemische Organozinn verbinding gelden in het algemeen als giftig. De bekendste substantie is Tributylzinn, afgekort TBT. TBT geldt naar uitspraken van geleerden en producenten zelfs als een van de giftigste chemische producten, die de mensen bewust in het milieu gebracht hebben. Andere verbindingen die bij het onderzoek gevonden zijn, waren Mono- en Dibutylzinn.

Tot ver in de zeventiger jaren werd voornamelijk TBT bij veel industriële toepassingen als anti rottingsmiddel of als stabilisator gebruikt. Hiertoe behoorden naast het gebruik in scheepsverf ook textielproducten, bij voorbeeld in tapijten en kleding. Sinds de tachtiger jaren is naast de toxische, dus de acute giftigheid, ook de hormonale werking van TBT bekent. Toen werden voor het eerst bij oesters en slakken hormonale veranderingen vastgesteld, die hele populaties deed uitsterven. Sindsdien wordt op internationaal nivo geprobeerd een wereldwijde inkrimping van het TBT-gebruik te realiseren. In november 1999 kwam de internationale wereldscheepsvaartorganisatie IMO overeen in een resolutie, dat tot uiterlijk 2006 het gebruik van TBT-toepassing bijna volledig afgeschaft moet worden. Over een beperking van de toepassing van TBT en andere Organizinn verbindingen in andere industrietoepassingen zijn er tot op heden geen onderhandelingen bezig of afspraken gemaakt. In de meeste landen zijn er helemaal geen wettelijke beperkingen voor het gebruik van Organozinn verbindingen.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft weliswaar een grenswaarde voor de belasting van mensen met TBT ingesteld. Deze ligt echter met het oog op de nieuwste wetenschapplijke onderzoeken veel te hoog. Hij oriënteert zich namelijk uitsluitend op de acute giftigheid van deze verbinding. TBT kan echter reeds bij zeer lage concentraties zijn noodlottige hormonale werking ontplooien.

Vooral kunststof artikelen werden en worden tot op vandaag de dag zowel met TBT als met Monobutyl- en Dibutylzinn behandeld. Daarmee wordt onder meer vaak een antibacteriologisch effect in sporttextiel nagestreefd. De Organozinn verbindingen kunnen voorkomen dat de kleding bij veel transpiratieopname begint te stinken(ruiken). Daarom maken sommige producenten van fietsbroeken, waar Organozinn is aangetoond, reclame met BV een "antibacterieel" effect. In een recent Duits onderzoek zijn bij 7 van de 18 producten TBT aangetoond.

Wij danken u voor het downloaden/afdrukken van deze publicatie. Op deze publicatie geldt een Copyright © Textile Lab 2007/2027. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend! Meer informatie kunt u vinden op: www.textilelab.nl