Textieletikettering

In ons kwaliteitsprogramma speelt het adviseren van textieletikettering voor Was- en Strijkbehandeling een steeds grotere rol.
Textile Lab kan u advies geven welke was, droog of strijk voorschrift uw label dient te bevatten.

 

 

 

De wassymbolen zijn internationaal gedeponeerd als internationale merken onder de nummers 211.246/211.247 en 492.423 bij de Organisation Mondiale de la Propriéte Industrielle (OMPI) te Geneve. Eigenaar van deze merken is "Groupement International d'Etiquetage pour I'Entretien des Textiles" of kortweg GINETEX. Deze merken zijn eveneens opgenomen in de codes van de Internationale Standaard Organisatie ISO en Europese Normen onder de nummers ISO 3758 / EN 23 758. Deze norm bevat een clausule waarmee het eigendomsrecht van Ginetex wordt beschermd.

Ginetex delegeert het eigendomsrecht aan zijn leden, dat wil zeggen aan nationale comités, die ze op hun beurt overdragen aan de gebruikers van de etiketten, confectionairs, die hiervoor licentiegelden afdragen.

Handelaars en consumenten dienen bij aankoop van kleding of textielproducten uitdrukkelijk na te gaan of deze artikelen de onderhoudssymbolen dragen.

Opmerkingen
De symbolen geven informatie over de maximaal toegestane belasting inzake de onderhoudsbehandelingen van het geëtiketteerde textielproduct. Het onderhoudssymbool is geen kwaliteitsgarantie. Een onderhoudsbeurt conform de betekenis van de gebruikte symbolen geeft een waarborg dat het textielproduct geen onaanvaardbare schade zal oplopen. Het garandeert echter niet dat alle vlekken verwijderd zijn. Wenst u meer uitleg klik op de bovenstaaande symbolen.

 

Bron:Etitex